Вінницька обласна комунальна установа Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства

НАВІГАЦІЯ ВЕБ-САЙТУ

ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ

Короткі відомості


Вінницька обласна комунальна установа «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства» створена рішенням 23 сесії Вінницької обласної Ради 4 скликання від 12.10.2005 року № 920 для здійснення технічного нагляду за станом житлового фонду, об’єктів благоустрою, водо-, теплопостачання та водовідведенням, доріг зального користування місцевого значення, при проведенні ремонтних робіт, реконструкції та будівництва об’єктів, проведення експертизи проектів будівництва.

Служба є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління якою здійснює Вінницька обласна Рада.

У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями Органу управління майном, розпорядженнями голови обласної Ради та облдержадміністрації, наказами Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами.

Служба є юридичною особою з часу її державної реєстрації у встановленому порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за нею майна, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, виступає позивачем та відповідачем у судах, набуває майнових і немайнових прав та несе обов’язки, займається діяльністю, яка передбачена цим Положенням.

Служба має самостійний баланс, рахунки в установах банків України, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

Служба не відповідає за зобов’язаннями Органу управління майном, а Орган управління майном не відповідає за зобов’язаннями Служби.

Служба є неприбутковою установою та згідно з чинним законодавством відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

Метою діяльності Служби є:

 • вирішення питань щодо поліпшення технічного стану житлового фонду, об’єктів благоустрою, водо-, теплопостачання та водовідведенням, проведення технічного нагляду при виконанні ремонтних робіт, реконструкції та будівництва об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інших;
 • проведення технічного нагляду при виконанні поточних та капітальних ремонтних робіт, реконструкції та будівництва доріг загального користування місцевого значення;
 • проведення експертизи проектів будівництва щодо визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва.

Основними завданнями Служби є:

 • контроль за додержанням проектних рішень, термінів виконання ремонтних робіт та вимог нормативно-технічних документів;
 • перевірка відповідності обсягів, вартості та якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації будівельним нормам і правилам;
 • перевірка відповідності матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються при виконанні ремонтних робіт, державним стандартам і технічним умовам, санітарним нормам та висновкам державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
 • проведення експертизи проектів будівництва згідно законодавства.

 

ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

До функцій Служби входить:

 • Участь у відборі об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інших для проведення ремонту, реконструкції та складання титульних списків.
 • Участь у обстеженні технічного стану об’єктів, контроль за ходом та якістю розробки проектно-кошторисної документації.
 • Здійснення технічного нагляду за технологічністю, якістю та обсягами виконаних робіт.
 • Перевірка кошторисів на виконання ремонтних та будівельних робіт, актів виконаних робіт.
 • Контроль за проведенням ремонту робіт та їх якістю об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та комплексу заходів, пов’язаних з підготовкою до робіт в осінньо-зимовий період.
 • Перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання при проведенні технічного нагляду при виконанні поточних та капітальних робіт, реконструкції та будівництві доріг загального користування місцевого значення проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельним нормам та правилам, технічним умовам та іншим нормативним документам.
 • Проведення експертизи проектів будівництва згідно законодавства.
 • Складання звітів про виконані обсяги ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та надання їх відповідно Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації.
 • Участь у роботі робочих та приймальних комісій після закінчення ремонту чи реконструкції.
 • Виконання інших робіт, пов’язаних з організацією, проведенням ремонту, реконструкції або будівництва об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери ти інших, надання платних послуг тощо.